اعلانات سایت

آزمون مجدد دروس نظری پودمان اول و دوم

آزمون مجدد دروس نظری پودمان اول و دوم

از مرکز آموزشهای الکترونیکی دانشگاه شهید رجایی در
Number of replies: 0

به اطلاع کلیه مهارت آموزان می رساند برای آندسته از افرادی که مطابق مقررات آموزشی دانشگاه موفق به کسب نمره قبولی نشده اند( نمره کمتر از 12) ، روز پنجشنبه مورخ 98/05/10 ساعت 9 صبح الی 11:30 از  دروس( روانشناسی- اصول و وروش های یاددهی- یادگیری- اصول وفنون مشاوره- ارزشیابی یادگیری- فلسفه تعلیم و تربیت- اخلاق حرفه ای- نقش اجتماعی تربیتی معلم و پژوهش و توسعه حرفه ای) آزمون مجدد ، برای آخرین فرصت  فقط در محل دانشگاه شهید رجایی برگزار خواهد شد.

* در ارتباط با درس پژوهش و توسعه حرفه ای به اطلاع می رساند با توجه به اینکه نمره عملی این درس 3 نمره می باشد و با درنظر گرفتن این 3 نمره افراد لیست پیوست موفق به کسب نمره 12 نمی شوند. بنابراین این افراد لازم است در آزمون کتبی روز پنجشنبه شرکت نمایند.

لیست اسامی قبول نشده های هر درس به صورت مجزا به شرح ذیل می باشد.

نمرات افراد قبول شده به مرور در سامانه گلستان درج خواهد شد.

درس روانشناسی

اصول و روش های یاددهی یادگیری

اصول وفنون مشاوره

ارزشیابی یادگیری

فلسفه تعلیم و تربیت

اخلاق حرفه ای معلم

نقش اجتماعی تربیتی معلم

پژوهش و توسعه حرفه ایی

شایان ذکر است نمرات استان فارس تاکنون به دانشگاه اعلام نشده لذا قبول نشدگان استان فارس متعاقبا اعلام خواهد شد