اعلانات سایت

شماره داوطلبی ازمون چهارم

شماره داوطلبی ازمون چهارم

Number of replies: 0

قابل توجه مهارت اموزان قطب تهران

به اطلاع می رساند شماره داوطلب شماعزیزان طبق فایل پیوست می باشد لطفاباتوجه به شماره داوطلبی خود در حوزه ازمون حضور داشته باشید.

حوزه دانشکده عمران معماری: از شماره ۱ الی ۵۶۰

حوزه دانشکده علوم انسانی از شماره ۵۶۱ الی ۷۹۱

حوزه کتابخانه مرکزی از شماره ۷۹۲ الی ۱۲۱۷ 

لازم به ذکر است در صورتیکه نام فردی در لیست مذکور نباشد به حوزه کتابخانه مرکزی مراجعه نمایید.

ازمون ساعت۸ صبح برگزارمی گردد.