اعلانات سایت

قابل توجه مهارت آموزان گروه مکانیک قطب تهران

قابل توجه مهارت آموزان گروه مکانیک قطب تهران

از مرکز آموزشهای الکترونیکی دانشگاه شهید رجایی در
Number of replies: 0

به اطلاع می رساند گروه مکانیک با صلاحدید مدرسین به 4 گروه الف،ب، ج و د گروه بندی شده اند و گروه الف و  ب روزهای دوشنبه و سه شنبه مورخ 24 و25 تیرماه در دانشکده مکانیک حضور داشته باشند و گروه های ج و د روزهای چهارشنبه و پنجشنبه مورخ 26و27 در  دانشکده مکانیک حضور یابید.

مکانیک گروه 1

مکانیک گروه 2

مکانیک گروه 3

مکانیک گروه 4