اعلانات سایت

قابل توجه مهارت آموزان گروه مکانیک قطب تهران

 
عکس آموزش‌های الکترونیکی دانشگاه شهید رجایی مدير سامانه
قابل توجه مهارت آموزان گروه مکانیک قطب تهران
 

به اطلاع می رساند گروه مکانیک با صلاحدید مدرسین به 4 گروه الف،ب، ج و د گروه بندی شده اند و گروه الف و  ب روزهای دوشنبه و سه شنبه مورخ 24 و25 تیرماه در دانشکده مکانیک حضور داشته باشند و گروه های ج و د روزهای چهارشنبه و پنجشنبه مورخ 26و27 در  دانشکده مکانیک حضور یابید.

مکانیک گروه 1

مکانیک گروه 2

مکانیک گروه 3

مکانیک گروه 4