اعلانات سایت

تکلیف سه نمره ای درس پژوهش و توسعه ی حرفه ای معلم

تکلیف سه نمره ای درس پژوهش و توسعه ی حرفه ای معلم

از مرکز آموزشهای الکترونیکی دانشگاه شهید رجایی در
Number of replies: 0

به اطلاع کلیه مهارت آموزان می رساند برای درس پژوهش و توسعه حرفه ای معلم لینک بارگزاری تکلیف فعال شده است که ارسال تکلیف آن برای همه الزامی است. این تکلیف سه نمره دارد. توضیحات تکلیف در خود لینک داده شده است.