اعلانات سایت

برگزاری آزمون اول دروس نظری

 
عکس آموزش‌های الکترونیکی دانشگاه شهید رجایی مدير سامانه
برگزاری آزمون اول دروس نظری
 

تذکرات مهم:

بدين وسيله موارد ذيل را به اطلاع كليه شرکت کنندگان در آزمون دوره های بدو خدمت فرهنگیان مي‌رساند:

-  آزمون راس ساعت 8 صبح در محل آزمون بر اساس شماره داوطلبی و به ترتیب دو درس اخلاق حرفه ی  و اصول یاددهی یادگیری برگزار می گردد.

-        بعد از آزمون دروس نظری کلاس های تخصصی از ساعت 9:30 در محل دانشکده های مربوط برگزار می گردد.

-         نیم ساعت قبل از شروع آزمون در محل حضور داشته باشید.

-        اصل كارت ملي و يا شناسنامه عكسدار و چند مداد سياه نرم پر رنگ، مداد پاكن، مدادتراش به همراه داشته باشند. از ورود داوطلباني كه كارت شناسايي (كارت ملي يا شناسنامه) به همراه نداشته باشند به جلسه آزمون ممانعت به عمل خواهد آمد.

-           از آوردن وسائل اضافي به جلسه آزمون (بجز مدارك بند فوق) هرگونه وسيله ارتباطي، الكترونيكي، و محاسباتي ( از قبيل تلفن همراه، ساعت هوشمند، انگشتر هوشمند، دستبند هوشمند، پيجر و ماشين حساب)، كيف دستي، ساك دستي،كتاب، جزوه، هرگونه نُت و يادداشت و نظاير آن اكيداً خودداري نمايند. بديهي است كه به همراه داشتن هركدام از وسايل مندرج دراين بند به عنوان تقلب و تخلف تلقي و با داوطلبان ذيربط برابر آيين نامه تقلب و تخلف رفتار خواهد شد.