اعلانات سایت

نام کاربری و پسورد اینترنت خوابگاه

 
عکس آموزش‌های الکترونیکی دانشگاه شهید رجایی مدير سامانه
نام کاربری و پسورد اینترنت خوابگاه
 

باسلام واحترام

مهارت آموزان گرامی به منظور استفاده از اینترنت خوابگاه از نام کاربری وپسورد ذیل استفاده نمایید.