اعلانات سایت

کلاس های رشته تاسیسات در تهران

 
عکس آموزش‌های الکترونیکی دانشگاه شهید رجایی مدير سامانه
کلاس های رشته تاسیسات در تهران
 

به اطلاع مهارت آموزان رشته تاسیسات در تهران می رساند

گروه اول در سایت دانشکده برق (درصورت امکان لپ تاپ به همراه داشته باشند)

گروه دوم دانشکده عمران در اتاق رسم (در صورت امکان برگه شطرنجی به همراه داشته باشند)