اعلانات سایت

کلاس های رشته تاسیسات در تهران

کلاس های رشته تاسیسات در تهران

از مرکز آموزشهای الکترونیکی دانشگاه شهید رجایی در
Number of replies: 0

به اطلاع مهارت آموزان رشته تاسیسات در تهران می رساند

گروه اول در سایت دانشکده برق (درصورت امکان لپ تاپ به همراه داشته باشند)

گروه دوم دانشکده عمران در اتاق رسم (در صورت امکان برگه شطرنجی به همراه داشته باشند)