اعلانات سایت

نمونه سوال درس اخلاق حرفه ای

نمونه سوال درس اخلاق حرفه ای

از مرکز آموزشهای الکترونیکی دانشگاه شهید رجایی در
Number of replies: 0

نمونه سوال درس اخلاق حرفه ای

آقای دکتر ایمانی استاد درس فرمودند: از آیات و اشعار سوال طرح نشده است ولی از روایات به صورت محدود در آزمون استفاده شده است.