اعلانات سایت

گروه بندی بعضی از درسها

گروه بندی بعضی از درسها

از مرکز آموزشهای الکترونیکی دانشگاه شهید رجایی در
Number of replies: 0

به اطلاع می رساند  گروه بندی صورت گرفته برای بعضی از درس ها  در فایل پیوست می باشد. مهارت آموزان گرامیلازم است قبل از مراجعه به کلاس  با توجه به رشته خود گروه بندی خود را پیداکنند و متناسب با لیست گروه بندی شده خود در کلاس شرکت نمایید.