اعلانات سایت

گروه بندی بعضی از درسها

 
عکس آموزش‌های الکترونیکی دانشگاه شهید رجایی مدير سامانه
گروه بندی بعضی از درسها
 

به اطلاع می رساند  گروه بندی صورت گرفته برای بعضی از درس ها  در فایل پیوست می باشد. مهارت آموزان گرامیلازم است قبل از مراجعه به کلاس  با توجه به رشته خود گروه بندی خود را پیداکنند و متناسب با لیست گروه بندی شده خود در کلاس شرکت نمایید.