اعلانات سایت

وسایل مورد نیاز رشته الکترونیک و الکتروتکنیک

 
عکس آموزش‌های الکترونیکی دانشگاه شهید رجایی مدير سامانه
وسایل مورد نیاز رشته الکترونیک و الکتروتکنیک
 

قایل توجه مهارت آموزان گروه الکترونیک و الکتروتکنیک، افرادی که با خود لپ تاپ آورده اند از فردا به هنگام شرکت در کلاس اتوکد همراه نرم افزار اتوکد، لپ تاپ را با خود همراه داشته باشید.ضمنا لازم است برای شرکت در کلاس اتوکد، کاغذ میلی متری - شطرنجی با ابعاد خانه های 5 میلی متری و 3 عدد مدادبا رنگ های مختلف همراه خود بیاورید.