اعلانات سایت

محل تشکیل کلاس ها در رشته های شغلی

 
عکس مهندس اردوخاني مدير سامانه
محل تشکیل کلاس ها در رشته های شغلی
از مهندس اردوخاني مدير سامانه در یکشنبه، 16 تیر 1398، 6:15 عصر
 

قابل توجه مهارت آموزان بدوخدمت

محل تشکیل کلاس ها بر اساس رشته شغلی طبق جدول ذیل در دانشکده های مربوط می باشد.

دانشکده علوم انسانی: حسابداری. کاروفناوری. اموردامی و معدن. متالوژی

سایر دانشکده ها طبق جدول ذیل