اعلانات سایت

محل تشکیل کلاس ها در رشته های شغلی

محل تشکیل کلاس ها در رشته های شغلی

از مرکز آموزشهای الکترونیکی دانشگاه شهید رجایی در
Number of replies: 0

قابل توجه مهارت آموزان بدوخدمت

محل تشکیل کلاس ها بر اساس رشته شغلی طبق جدول ذیل در دانشکده های مربوط می باشد.

دانشکده علوم انسانی: حسابداری. کاروفناوری. اموردامی و معدن. متالوژی

سایر دانشکده ها طبق جدول ذیل

Attachment محل برگزاری دوره ها.JPG