اعلانات سایت

لغو ایجاد کلاس های رشته مکانیک خودرو در استان البرز

لغو ایجاد کلاس های رشته مکانیک خودرو در استان البرز

از مرکز آموزشهای الکترونیکی دانشگاه شهید رجایی در
Number of replies: 0

به اطلاع مهارت آموزان رشته مکانیک خودرو می رساند بر خلاف استقبال دوستان از ایجاد رشته مکانیک خودرو در استان البرز، از آنجا که هیچ گونه مراجعه ای در این رشته به استان البرز صورت نگرفته است.

ایجاد رشته در قطب البرز لغو گردید.