اعلانات سایت

مهارت آموزان رشته مکانیک خودرو در تهران

مهارت آموزان رشته مکانیک خودرو در تهران

Number of replies: 0

بنا به درخواست متقاضیان ایجاد قطب در رشته مکانیک خودرو در استان البرز، به اطلاع می رساند، افرادی که تمایل به شرکت درکلاس در این رشته در استان البرز را دارند می توانند از شانزدهم تیرماه جهت سپری کردن دوره ،از قطب تهران به قطب استان البرز به آدرسکرج- بلوار مؤذن -  خیابان پیروزی شمالی – در محل خوابگاه برادران- جابه جا شوند.