اعلانات سایت

رشته های الکترونیک و الکتروتکنبک اصفهان

رشته های الکترونیک و الکتروتکنبک اصفهان

Number of replies: 0

به اطلاع میرساند کلیه مهارت آموزان رشته های الکترونیک و الکتروتکنیک استان اصفهان به آدرس زیر مراجعه نمایند.

اصفهان- خیابان کاوه- سه راه ملک شهر-خیابان مخابرات-هنرستان انقلاب

تلفن تماس  03134410004