اعلانات سایت

راهنمایی پذیرفته شدگان نهایی آزمون استخدامی وزارت آموزش و پرورش در سال 1398

راهنمایی پذیرفته شدگان نهایی آزمون استخدامی وزارت آموزش و پرورش در سال 1398

از مرکز آموزشهای الکترونیکی دانشگاه شهید رجایی در
Number of replies: 0

آموزش پذیرفته شدگان نهایی آزمون استخدامی وزارت آموزش و پرورش از طریق سامانه دیگری با آدرس lmsmaharat.sru.ac.ir  انجام می‌گردد. لطفا با مراجعه به آن سایت فایل راهنما را نیز به دقت مطالعه نمایند.