اعلانات سایت

محل برگزاری رشته های مکاترونیک

 
عکس مهندس اردوخاني مدير سامانه
محل برگزاری رشته های مکاترونیک
از مهندس اردوخاني مدير سامانه در پنج‌شنبه، 13 تیر 1398، 9:10 صبح
 

مهارت آموزان رشته هاي  مکاترونیک، از روز شانزدهم تیرماه به هنرستان صنعتی تهران(بهشتی) واقع در خیابان سی تیر، روبروی وزارت امورخارجه مراجعه نمایند.