اعلانات سایت

رشته های دامي، زراعي، صنايع غذايي و ماشين آلات

 
عکس مهندس اردوخاني مدير سامانه
رشته های دامي، زراعي، صنايع غذايي و ماشين آلات
از مهندس اردوخاني مدير سامانه در پنج‌شنبه، 13 تیر 1398، 9:10 صبح
 

رشته هاي دامي، زراعي، صنايع غذايي و ماشين آلات هفته اول در دانشگاه شهیدرجایی تشکیل شده لذا واریزی خوابگاه را تا پنجشنبه  شب انجام دهند.برنامه آموزشی هفته دوم اعلام خواهد شد.