اعلانات سایت

آدرس خوابگاه شیراز

آدرس خوابگاه شیراز

از مرکز آموزشهای الکترونیکی دانشگاه شهید رجایی در
Number of replies: 0

خوابگاه برادران: شیراز بلوار رحمت سه راه دارالرحمه دانشکده فنی شهیدباهنر شيراز تلفن:37380601 الی 4 داخلی 254

09171097435

خوابگاه دختران: بلوار امیرکبیر شهرک والفجر،بلوار طلوع کوچه 1،خوابگاه طلوع

09026472827

تلفن هماهنگی 09173124033