اعلانات سایت

آدرس خوابگاه شیراز

 
عکس آموزش‌های الکترونیکی دانشگاه شهید رجایی مدير سامانه
آدرس خوابگاه شیراز
 

خوابگاه برادران: شیراز بلوار رحمت سه راه دارالرحمه دانشکده فنی شهیدباهنر شيراز تلفن:37380601 الی 4 داخلی 254

09171097435

خوابگاه دختران: بلوار امیرکبیر شهرک والفجر،بلوار طلوع کوچه 1،خوابگاه طلوع

09026472827

تلفن هماهنگی 09173124033