اعلانات سایت

اصلاحیه شماره تماس خوابگاه های تبریز

 
عکس آموزش‌های الکترونیکی دانشگاه شهید رجایی مدير سامانه
اصلاحیه شماره تماس خوابگاه های تبریز
 

خوابگاه برادران: انتهای خیابان طالقانی - جنب تربیت معلم علامه امینی - آموزشکده فنی و حرفه ای شماره دو تبریز تلفن تماس : 71--04135429670 داخلی ۲۰۹

خوابگاه خواهران: خیابان بهار - روبروی پارک بانوان - آموزشکده فنی و حرفه ای دختران الزهرا تبریز تلفن تماس 04132828111