اعلانات سایت

به همراه داشتن کتاب های پایه دهم متناسب با رشته

 
عکس آموزش‌های الکترونیکی دانشگاه شهید رجایی مدير سامانه
به همراه داشتن کتاب های پایه دهم متناسب با رشته
 

به اطلاع مهارت آموزان می رساند چنانچه کتاب های پایه دهم رشته پذیرفته شده ی خود را در اختیار دارند، به هنگام شرکت در کلاس های حضوری به همراه داشته باشند.