اعلانات سایت

به همراه داشتن کتاب های پایه دهم متناسب با رشته

به همراه داشتن کتاب های پایه دهم متناسب با رشته

از مرکز آموزشهای الکترونیکی دانشگاه شهید رجایی در
Number of replies: 0

به اطلاع مهارت آموزان می رساند چنانچه کتاب های پایه دهم رشته پذیرفته شده ی خود را در اختیار دارند، به هنگام شرکت در کلاس های حضوری به همراه داشته باشند.