اعلانات سایت

تذکرات مهم ثبت نام دانشگاه تربیت دبیرشهید رجایی

تذکرات مهم ثبت نام دانشگاه تربیت دبیرشهید رجایی

از مرکز آموزشهای الکترونیکی دانشگاه شهید رجایی در
Number of replies: 0

تذکرات مهم:

بدين وسيله موارد ذيل را به اطلاع كليه شرکت کنندگان در آزمون دوره های بدو خدمت فرهنگیان مي‌رساند:

-         پذیرش صرفا در دو نوبت و بصورت دو گروه الف و ب طبق گروه ذیل در محل ساختمان پژوهش صورت می گیرد.

گروه 1 شامل رشته های1- امور زراعی   2-(حسابداری1  حسابداری2  حسابداری3)   3-صنایع دستی  4-(کار و فناوری1 

کارو فناوری2   کارو فناوری3 )  5-(کامپیوتر1  کامپیوتر2   کامپیوتر3  کامپیوتر4)   6-(گرافیک1  گرافیک2 )  7-متالورژی

8-معدن  9-(معماری1  معماری2 ) 10-مکاترونیک 11 -(مکانیک خودرو1 مکانیک خودرو2  مکانیک خودرو3)  12-نساجی

 

گروه 2 شامل رشته های  1-(الکتروتکنیک1  الکتروتکنیک2  الکتروتکنیک3   الکتروتکنیک4)  2(-الکترونیک1  الکترونیک2) 3-(تاسیسات1  تاسیسات2)  4-چاپ  5-ساخت و تولید  6-(ساختمان1  ساختمان2)  7--(صنایع غذایی1  صنایع غذایی2)  8-(صنایع فلزی و جوشکاری1  صنایع فلزی و جوشکاری2) 9-علوم دامی  11--ماشین های کشاورزی  

 

-         ارائه تصویر برگه انتخاب واحد عکس دار هنگام ورود به دانشگاه الزامی می باشد. از ورود مهارت آموزانی كه برگه انتخاب واحد عکس دار به همراه نداشته باشند، ممانعت به عمل خواهد آمد.

-        ارائه اصل كارت ملي و يا شناسنامه عكسدار به هنگام پذیرش الزامی می باشد.

 

آدرس محل پذیرش رشته­های  تهران (به غیراز رشته کودکیاری و طراحی دوخت)

* سه راه لویزان- خیابان شهید شعبانلو- دانشگاه تربیت دبیرشهید رجایی

ساختمان پژوهش - سالن تهـرانی مقـدم