اعلانات سایت

قابل توجه مهارت آموزان قطب خوزستان

قابل توجه مهارت آموزان قطب خوزستان

از مرکز آموزشهای الکترونیکی دانشگاه شهید رجایی در
Number of replies: 0

براساس مصوبه تامین شورای استان خوزستان ، از آنجا که  به جهت شرایط آب و هوایی این استان،کلیه ادارات و مراکز آموزشی حق هیچ گونه فعالیتی ندارند.لذا تمامی رشته های مهارت آموزان استخدامی این استان، از قطب خوزستان به قطب لرستان تغییر یافت.

آدرس محل برگزاری : لرستان - کیلومتر 6 جاده خرم آباد تهران شهرک دانشگاهی آیت الله کمالوند دانشگاه فنی و حرفه ای خرم آباد

خوابگاه در داخل همین دانشکده می باشد