اعلانات سایت

نصب نرم افزارهای مورد نیاز از کلاس آنلاین

 
عکس آموزش‌های الکترونیکی دانشگاه شهید رجایی مدير سامانه
نصب نرم افزارهای مورد نیاز از کلاس آنلاین
 

به اطلاع مهارت آموزان بدوخدمت فرهنگیان می رساند لازم است به منظور استفاده از کلاس آنلاین کلیه نرم افزارهایی مورد نیاز که در سامانه گذاشته شده است نصب شده باشد