اعلانات سایت

اطلاع رسانی در خصوص قطب گیلان

 
عکس مهندس اردوخاني مدير سامانه
اطلاع رسانی در خصوص قطب گیلان
از مهندس اردوخاني مدير سامانه در یکشنبه، 9 تیر 1398، 10:37 صبح
 

به اطلاع مهارت آموزان دوره های بدوخدمت قطب گیلان می رساند جهت کسب اطلاعات در خصوص خوابگاه و ادرس مرکز برگزاری دوره های تخصصی به آدرس :  www.guilan.medu.ir  مراجعه نمایید.