اعلانات سایت

اطلاعات خوابگاه کرج

اطلاعات خوابگاه کرج

Number of replies: 0

خوابگاه خواهران. کرج .بنیاد. خیابان ۲۲ بهمن شمالی .نبش ششم شرقی. خوابگاه ۱۷ شهریور.شماره تماس:

02634325991

خوابگاه برادران.کرج. بلوار موذن.خیابان پیروزی شمالی. خوابگاه شهید بهشتی.

شماره تماس:02634374654

هزینه اسکان برای هرشب ۱۰ هزار تومان می باشد.