اعلانات سایت

عدم‌پرداخت هزینه خوابگاه بعضی رشتها

عدم‌پرداخت هزینه خوابگاه بعضی رشتها

از مرکز آموزشهای الکترونیکی دانشگاه شهید رجایی در
Number of replies: 0

قابل توجه مهارت آموزان دوره های بدوخدمت 

به اطلاع مهارت اموزان رشته های۱. ماشین های کشاورزی، ۲. علوم دامی،۳. امورزارعی و باغی  ۴.صنایع غذایی و۵. صنایع چوب

می رساند دانشگاه در نظر دارد به لحاظ فراهم نمودن راحتی این عزیزان به هنگام تردد از محل خوابگاه تا محل برگزاری دوره، خوابگاه های دیگری به غیر از دانشگاه فراهم نماید لذا تا نهایی نشدن محل خوابگاه، از پرداخت هزینه خوابگاه خودداری نمایید. شایان ذکر است درصورتی که افرادی تاکنون پرداخت هزینه خوابگاه را  انجام داده اند میتوانند در روز پذیرش و ثبت نام در دانشگاه بااصل فیش واریزی به امور خوابگاه دانشگاه مراجعه نمایند.