اعلانات سایت

خوابگاه قطب مشهد

خوابگاه قطب مشهد

از مرکز آموزشهای الکترونیکی دانشگاه شهید رجایی در
Number of replies: 0

قابل توجه مهارت آموزان قطب خراسان‌رضوی

ادرس و شرایط خوابگاه به شرح ذیل می باشد

انتهای بلوار پیروزی.میدان شهید کاوه.دانشکده شهید منتظری.تلفن‌هماهنگی و ثبت نام خوابگاه

05138768401

اتاقها چهارنفره و هزینه اسکان در ازای هر نفر برای هرشب ۱۵ هزارتومان می باشد.هزینه اسکان کل دوره ۳۷۵ هزازتومان می باشد. درصورت تمایل به استفاده از غذا، هزینه سه وعده غذا در طول دوره ۱میلیون تومان و جمعا با هزینه اسکان یک‌میلیون وسیصدو هفتادو پنج هزازتومان می باشد.ضمنا درصورت تمایل به طبخ غذا خوابگاه دارای آشپزخانه نیز می باشد.

در ضمن دانشکده دارای سویت های چهارتخته نیز می باشد. هزینه استفاده از سویت بدون غذا شبی ۱۲۰ هزارتومان می باشد.که درصورت داشتن ظرفیت خالی وبا هماهنگی قبلی امکان استفاده از آن نیز وجود دارد.