اعلانات سایت

تاخیر در برگزاری دوره های حضوری مهارت آموزان دوره های بدوخدمت

تاخیر در برگزاری دوره های حضوری مهارت آموزان دوره های بدوخدمت

از مرکز آموزشهای الکترونیکی دانشگاه شهید رجایی در
Number of replies: 0

فابل توجه قبول شدگان مهارت آموزان دوره های بدوخدمت

با عنایت به تعطیل بودن روز شنبه و  درخواست تعداد کثیری از مهارت آموزان دوره های بدو خدمت مبنی بر عدم امکان حضور  در قطب های مجری  به علت مشکلات تهیه بلیط در زمان اعلام شده، به اطلاع می رساند دوره ها با یک هفته تاخیر (از شنبه 15تیرماه) در همان قطب مجری برگزار خواهدشد. شایان ذکر است برگزاری امتحانات نیز با همان ترتیب ولی با یک هفته تاخیر برگزار می شود.

توجه داشته باشید که طبق برنامه قبلی 200 ساعت دوره تخصصی در 24 روزکاری تنظیم شده است ( شروع دوره شنبه 15 تیرماه لغایت پنجشنبه 10 مرداد).