اعلانات سایت

تکمیل فرم خوابگاه

تکمیل فرم خوابگاه

از مرکز آموزشهای الکترونیکی دانشگاه شهید رجایی در
Number of replies: 0

با سلام

چنانچه مایل به استفاده از خوابگاه در قطب مجری در شهرستان ها هستید و به منظور بهره مندی بهتر از امکانات خوابگاه لطفا از قسمت "قطب مجری کلاس های تخصصی" سپس از قسمت "ثبت نام خوابگاه" براساس قطب انتخاب شده خود، نسبت به تکمیل فرم ثبت نام خوابگاه اقدام نمایید.