اعلانات سایت

آزمون مجدد دروس پودمان اول

 
عکس آموزش‌های الکترونیکی دانشگاه شهید رجایی مدير سامانه
آزمون مجدد دروس پودمان اول
 

به اطلاع می رساند آن دسته از مهارت آموزان ورودی 97  که از آزمون دروس پودمان اول  بازماندند و نیز افرادی که تا پایان اسفند ماه 1397 به عنوان ثبت نام با تاخیر به دانشگاه معرفی شدند می توانند در آزمون مجدد پودمان اول دروس نظری شرکت کنند.