اعلانات سایت

آدرس خوابگاه و محل برگزاری دوره ها در استان تهران

 
عکس آموزش‌های الکترونیکی دانشگاه شهید رجایی مدير سامانه
آدرس خوابگاه و محل برگزاری دوره ها در استان تهران
 

به اطلاع مهارت آموزان استخدامی می رساند

کلاس های حضوری در استان تهران(کلیه رشته ها به جز کودکیاری و طراحی دوخت)در دانشگاه شهید رجایی به آدرس

تهران – لویزان – خیابان شهید شعبانلو- دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی برگزار می شود.

همچنین آدرس خوابگاه های فعال در طول دوره به شرح زیر است:

خوابگاه برادران: تهران – خیابان حافظ روبروی بیمارستان نجمیه.             تلفن : 66703020-021

خوابگاه خواهران : تهران – میدان هروی – بلوار گلزار – کوچه هشتم.        تلفن : 22979310-021

هزینه خوابگاه شبی 100،000 ریال در قالب ارائه تخت و تشک به مهارت آموزان است. لذا به منظور رعایت نکات بهداشتی  به همراه داشتن وسایل شخصی از قبیل ملحفه – بالش – بشقاب – قاشق و ... الزامی است.

برای دریافت مجوز خوابگاه در روز افتتاحیه و مابعد با دردست داشتن فیش واریزی (با محاسبه تعداد شبهای اقامت) به اداره امور خوابگاه واقع در ساختمان اداری مراجعه نمایند. به علت برخورد با تعطیلات رسمی تیم همکاران امور خوابگاه ها در داخل خوابگاه از تاریخ 7/04/98 پذیرای  افرادی که زودتر از تاریخ شروع دوره در تهران حضور یافته باشند خواهد بود.

لازم به ذکر است:

  • مدت و بازه اقامت خود را به صورت پیوسته و با دقت کامل انتخاب نمایید چرا که امکان انصراف از اقامت در خوابگاه در طول دوره  وجود ندارد و درصورت عدم حضور در خوابگاه (از آنجا که برای هر فرد انحصارا تخت اختصاص می یابد)شهریه پرداختی عودت داده نخواهد شد.
  • مبلغ وجه شهریه خوابگاه را  به شماره حساب درآمدهای اختصاصی دانشگاه به شماره 214120534 و یا شماره کارت 3467-0014 -8370 - 5859  واریز نموده و فیش واریزی را به همراه داشته باشید.