اعلانات سایت

فایل راهنمای نحوه انتقال منابع و فعالیتهای برون خط درس از قدیم به جدید

از مرکز آموزشهای الکترونیکی دانشگاه شهید رجایی در

یکی از امکانات مناسب سامانه آموزش الکترونیکی (LMS) جهت استفاده اساتید محترم انتقال منابع و فعالیتهای برون خطی ترم گذشته آن درس به همان درس در ترم جدید می باشد که مورد درخواست بعضی اساتید معزز هست وراهنمایی آن به صورت زیر تقدیم می شود:

 

اطلاعیه تعطیلی سامانه LMS جهت بروزرسانی و سازماندهی

از مرکز آموزشهای الکترونیکی دانشگاه شهید رجایی در

به اطلاع کاربران محترم می رساند سامانه LMS از 1399/06/15 تا 1399/06/18 جهت بروزرسانی و سازماندهی تعطیل می باشد. لذا در این ایام دسترسی به سامانه امکان پذیر نخواهد بود.

موضوعات مورد بحث قدیمی‌تر...